วิธีการจัดส่งของทางร้าน 

  • เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์  และทำการตรวจสอบยอดเงินที่ลูกค้าได้ชำระเข้ามาแล้วมียอดตามที่แจ้งจริง

ทางเราจะจะส่งให้ท่านผ่านทางไปรษณ์  ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขที่พัสดุของท่านได้ที่ thailandpost 

  • หากเป็นลูกค้าองค์กร หรือมีการติดตั้ง หรือซื้อจำนวนมาก ทางบริษัท จะแจ้งว่าจะมีการจัดส่งให้ท่านทราบอีกครั้ง